மாணவர் படைப்புகள்

VRaySchool சிறந்த மாணவர் வேலை தேர்வு (3DsMax VRay ஃபோட்டோஷாப்)

VRay உள்துறை பட்டறை இறுதிப் போட்டியாளர்கள்

இரட்டை வெப்பமண்டல வெளிப்புற சவால் வெற்றியாளர்கள்

Cubicco உள்துறை வடிவமைப்பு சவால் இறுதிப் போட்டியாளர்கள்

© ஆர்ச்.வி. ஆன்லைன் பள்ளி 2014
சேரவும்
மிகச்சிறந்த அஞ்சல் பட்டியல்
ஸ்மார்ட் VRay பணிப்பாய்வு ஒரு பகுதியாக இருங்கள்
புதுப்பித்த நிலையில் இருங்கள்
அதை முயற்சிக்கவும், நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் குழுவிலகலாம்.
மூடு-இணைப்பு

உள்நுழைவு

ஒரு கணக்கை உருவாக்கு உள்நுழைய / பதிவுக்கு திரும்பு